IPL-behandling2019-01-04T00:31:46+00:00

Project Description

IPL-behandling

Generande hårväxt har länge varit ett problem för både kvinnor och män. Det finns många metoder för hårborttagning men ett av problemen är att hårborttagningen ofta bara är tillfällig. Men med hårborttagning med IPL med diatermi blir du av med din generande hårväxt för gott. Den snabbaste och mest effektiva metoden för permanent hårborttagning är IPL, intensivt pulserat ljus. Vid behandling med IPL lägger man på en kall gel på huden och belyser den med synligt och infrarött intensivt pulserat ljus. Ljusblixtarna vid hårborttagningsbehandlingen snärtar till lite i huden men IPL går mycket snabbt och är inte särskilt smärtsamt. Efter IPL kan man ibland se en lätt hudrodnad första dygnet men ofta syns det ingenting av hårborttagningsbehandlingen. Efter 5-6 behandlingar med IPL är du oftast av med den mesta generande hårväxten på ett område.

På de flesta ställen på kroppen är 20-30% av hårstråna i växtfas (undantag huvudhåret där 90% är i växtfas) och det är dessa hårsäckar som förstörs vid hårborttagningsbehandlingen. De hårstrån som är i vilofas ramlar också av ca 2 veckor efter behandlingen med intensivt pulserat ljus men där växer det upp nya strån efter 1-2 månader och det är dags för en ny behandling med IPL. Man bör inte vaxa eller plocka hårstrån före behandling med IPL eller med diatermi. Däremot kan man raka eller klippa ner hårstråna så att de är korta där man har generande hårväxt.
IPL fungerar på alla hårstrån som är mörka och innehåller pigment så länge huden inte är alltför mörk. Man bör inte vara alltför solbränd vid hårborttagning med intensivt pulserat ljus och det finns en rad läkemedel som man inte får stå på vid IPL. Vita hårstrån går oftast inte att ta bort med Powerlite IPL, utan då väljer vi att göra epilering, s k diatermi.

Vid IPL behandlas alla hårstrån på en yta av 1×5 cm på bara en bråkdel av en sekund, men vid epilering eller diatermi behandlas varje hårstrå för sig. Det innebär att IPL är en mycket snabb hårborttagning medan epilering med diatermi är en mer tidskrävande hårborttagning och den väljer vi när det är fråga om en begränsad yta med generande hårväxt. Vid diatermiepilering sticker man ner en mycket tunn nål i hårsäcken och leder ner en svag växelström som ger hårborttagningseffekten. En fördel med epilering med diatermi är att den även har effekt på generande hårväxt med vita hårstrån.

Pris 600kr